Profil usług


Specjalizujemy się następujących zagadnieniach prawnych:

Prawo gospodarcze i handlowe, komercjalizacja i prywatyzacja, prawo rynku kapitałowego, prawo energetyczne, prawo wodne, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, odpady, ochrona środowiska, prawo cywilne i postępowanie cywilne, księgi wieczyste, gospodarka nieruchomościami, własność intelektualna, prawa autorskie, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo podatkowe, optymalizacje podatkowe, postępowanie administracyjne i sądowo – administracyjne, samorząd terytorialny, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, zwolnienia grupowe, prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, społeczne budownictwo mieszkaniowe, pomoc publiczna, fundusze strukturalne, audyty procesów inwestycyjnych, spory sądowe i windykacja należności.

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie postępowań sądowych oraz administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Nasi prawnicy prowadzą również profesjonalne szkolenia z zakresu: prawa handlowego, prawa pracy, zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa konkurencji i prawa sektorów infrastrukturalnych, prawo rzeczowe, prawo własności intelektualnej i procedury administracyjnej. Ich celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy prawniczej w przejrzystej, dostępnej formie umożliwiając naszym Klientom zdobycie niezbędnej wiedzy z wybranego zakresu tematycznego z naciskiem na praktyczne aspekty jej stosowania.

"Promax Sp. z o.o. ma przyjemność potwierdzić, że radca prawny dr Mirosław Pawełczyk prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną na rzecz naszej spółki. Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi prawo spółek, prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne a także obsługę spraw korporacyjnych organów spółki. Kancelaria wspiera nas również od strony prawnej w zakresie świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Współpraca z Kancelarią przez wątpienia przyczynia się do rozwoju i zabezpieczenia interesów naszej spółki."

PROMAX Sp. z o.o.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro