Profil usług

Specjalizacja w prawie rynku kapitałowego

Kancelaria świadczy usługi obejmujące tworzenie podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne w tym dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte, domy maklerskie, podmioty dystrybuujące tytuły uczestnictwa a także wprowadzanie produktów tych podmiotów do sprzedaży oraz uczestniczenie w transakcjach realizowanych przez te podmioty.

Prawnicy Kancelarii brali udział w przygotowywaniu produktów rynku kapitałowego, przygotowywaniu koncepcji łączenia produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowymi i oszczędnościowymi, a także oferowania tych produktów.

"Nasza Spółka współpracowała z Kancelarią Radców Prawnych Pawełczyk & Szura w zakresie przeprowadzenia badania prawnego „due diligence” w grupie kapitałowej w ramach procesu Initial Public Offering (IPO) dla TAURON Polska Energia S.A. Kancelaria wykazała się znakomitym przygotowaniem merytorycznym, dużym zaangażowaniem, sprawną organizacją pracy oraz zdolnością szybkiego reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach."

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro