Profil usług

Specjalizacja w prawie podatkowym

Kancelaria oferuje swoim Klientom wsparcie w zakresie prawa podatkowego, w szczególności za zakresie postępowań podatkowych oraz sądowo – administracyjnych. Kancelaria posiada w swych szeregach prawników, posiadających doświadczenie nabyte m.in. w poprzez wieloletnią pracę na różnych stanowiskach w organach podatkowych. Działalność Kancelarii obejmuje wszystkie zagadnienia związane z podatkami pobieranymi w Polsce oraz z obowiązującymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Posiadamy również wszechstronną wiedzę w zakresie prawa podatkowego wspólnotowego.

Prawnicy Kancelarii sporządzają opinie podatkowe dotyczące bieżącej działalności klientów, jak również zajmują się opracowywaniem modeli podatkowej optymalizacji działalności przedsiębiorstw oraz realizowanych w ich ramach transakcji. Wspomagamy naszych Klientów również w zakresie sporządzenia wniosków o interpretacje podatkowe, pomagamy także przy ich analizie prawnej. Wielokrotnie uzyskane przez nas korzystne orzeczenia sądów administracyjnych, interpretacji indywidualnych przecierały grunt pod nowe interpretacje formułowane przez organy podatkowe.

Skutecznie reprezentowaliśmy duże przedsiębiorstwa w licznych postępowaniach przed administracją podatkową, celną oraz przed NSA. Prowadzimy również procesy związane ze zwrotami nadpłat podatkowych, w tym m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku akcyzowego od produktów wykorzystywanych do procesów elektrolitycznych, metalurgicznych i chemicznych.

"Kancelaria Pawełczyk & Szura Sp.p. z powodzeniem reprezentowała naszą spółkę w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Sprawa miała precedensowy charakter dla kwestii świadczenia usług farmaceutycznych i sprzedaży leków OTC (bez recepty) przez internet."

SELEXIM Sp. z o.o.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro