Profil usług

Specjalizacja procesowa, reprezentowanie we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz w zakresie arbitrażu

Prawnicy Kancelarii prowadzą szereg sporów sądowych, w imieniu i interesie naszych Klientów, zarówno po stronie pozwanych jak i powodów. Prawnicy Kancelarii wyspecjalizowani są szczególnie w prowadzeniu tzw. spraw gospodarczych. Rosnąca ilość spraw spornych pozwoliła nam na ukształtowanie zespołu prawników specjalizujących z sukcesami w prowadzeniu sporów sądowych.

Jako pełnomocnik Krajowej Rady Radców Prawnych Dr Mirosław Pawełczyk reprezentował samorząd w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym kompetencji samorządu radców prawnych (Sygn akt K 30/06).

Rozprawa przed Trybunałem odbyła sie w dniu 8 listopada 2006 r. Dr Mirosław Pawełczyk popierał wniosek samorządu radców prawnych o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o radcach prawnych w części dotyczącej braku przepisów przejściowych regulujących podstawowe zagadnienia intertemporalne związane z wprowadzeniem jej w życie, tj. długości kadencji organów samorządu radców prawnych oraz maksymalnej ilości kadencji.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w swym wyroku część przepisów znowelizowanej ustawy o radcach prawnych szerzej otwierającej dostęp do tego zawodu. Za sprzeczne z ustawą zasadniczą uznał m.in. uprawnienia ministra sprawiedliwości do organizacji egzaminów zawodowych, a także przepisy otwierające tzw. pozaaplikacyjne dojścia do zawodu. Ustawa dopuszczała bezpośrednio do egzaminów zawodowych absolwentów prawniczych uczelni, którzy mają 5-letnie doświadczenie w tworzeniu lub stosowaniu prawa. Trybunał zakwestionował też nowe zasady przechodzenia między zawodami bez konieczności zdawania egzaminu radcowskiego. Chodzi w tym przypadku o osoby po aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Za sprzeczne z konstytucją uznał także przepisy dotyczące zagadnień intertemporalnych oraz przepisów przejściowych.

Wszystkie z zakwestionowanych przepisów utraciły moc 1 stycznia 2007 r. Rozstrzygnięcie Trybunału ma kluczowe znaczenie w aspekcie nasilających się tendencji do liberalizacji rynku usług prawniczych w Polsce.

"Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę prawną na podstawie stałej umowy realizując dla nas zadania między innymi z zakresu prawa pracy, prawa energetycznego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa spółek. Kancelaria brała także udział w pracach dotyczących procedury połączenia spółek. Kancelaria zyskała u nas bardzo dobrą opinię, pozwalającą polecić ją jako sprawdzonego Partnera."

Elektrociepłownia Tychy S.A.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro