Profil usług

Specjalizacja w prawie zamówień publicznych

Kancelaria należy do grupy firm prawniczych świadczących usługi z zakresu zamówień publicznych, dysponuje zespołem prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa. Nasi prawnicy posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię w ramach kompleksowej obsługi podmiotów z zakresu zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad oraz opracowywanie opinii
  • analizę dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno – prawnym,
  • sporządzanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych na podstawie przekazanych dokumentów w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • opracowywanie harmonogramów postępowań
  • opracowywanie pism procesowych, odwołań  oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Zamówień Publicznych
  • prowadzenie stałego doradztwa dla podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne.
  • opracowanie całości niezbędnej dokumentacji, w szczególności opracowanie treści specyfikacji istotny.

"Kancelaria Pawełczyk & Szura Sp.p. z powodzeniem reprezentowała naszą spółkę w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Sprawa miała precedensowy charakter dla kwestii świadczenia usług farmaceutycznych i sprzedaży leków OTC (bez recepty) przez internet."

SELEXIM Sp. z o.o.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro