Profil usług

Specjalizacja w prawie pracy

Kancelaria posiada rozległe doświadczenie w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w kontaktach ze związkami zawodowymi, w tym rozwiązywania sporów zbiorowych, restrukturyzacjach. Wspomagamy naszych Klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zwłaszcza w zakresie opracowania dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, zwolnień grupowych i indywidualnych, przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich.

Nasza oferta obejmuje również pełną legislację wewnętrzną, przejawiającą się w przygotowywaniu m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów zfśs, układów zbiorowych pracy, programów dobrowolnych odejść, porozumień zakładowych, gwarancji zatrudnienia. Wspieramy doświadczeniem przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych, ochrony przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację, oraz w ramach programów akcjonariatu pracowniczego (m.in. nieodpłatne udostępnienie akcji pracowników). Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu wszelakiego rodzaju spraw pracowniczych towarzyszących procesowi łączenia się spółek. W tym aspekcie zapewniamy pełną obsługę procesową, włącznie z zastępstwem przed Sądem Najwyższym.

"Kancelaria wspiera działalność Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w zakresie doradztwa i obsługi prawnej procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym świadczy pomoc przy opracowaniu koncepcji i struktury danego przedsięwzięcia, negocjacji optymalnych warunków umownych, we wskazaniu ryzykownych bądź niekorzystnych propozycji drugiej strony, zabezpieczeniu przed ewentualnymi postępowaniami spornymi, doradztwo w zakresie ograniczenia negatywnych skutków niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktów, doradztwo związane z przygotowaniem i realizacją kompleksowych projektów inwestycyjnych, począwszy od etapu umów projektowych aż po zakończenie i pełne rozliczenie robót wykonawczych. Na uwagę zasługuje fakt, że Kancelaria dysponuje odpowiednim zapleczem do realizacji zleceń o dużej skali oraz wszechstronnie wykwalifikowaną kadrą pracowników."

KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro