Profil usług

Specjalizacja administracyjna w tym w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej

Kancelaria posiada wysokie kompetencje merytoryczne w zakresie postępowań sądowo – administracyjnych, a także współpracy z samorządami terytorialnymi oraz organami administracji rządowej w związku ze statutową działalnością obsługiwanych podmiotów oraz zagadnień związanych z kompleksową obsługą podmiotów, których przedmiotem działalności jest dostarczenie usług dla ludności.

W ramach swojej działalności wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie naukowe pracowników z zakresu nauk administracyjnych. Możemy również wykazać się doświadczeniem w szeregu postępowań administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

"Kancelaria Pana Doktora Pawełczyka zapewnia nam kompleksową obsługę m. in. w zakresie prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa podatkowego, prawa rzeczowego, prawa górniczego i geologicznego, prawa wodnego, prawa wynalazczego, obsługi procesów związanych z komercjalizacją i prywatyzacją, obsługi procesów inwestycyjnych, obsługi procesów windykacyjnych, obsługi procesów sądowych oraz kontaktów handlowych. Współpraca z Kancelarią bez wątpienia pomaga nam w podejmowaniu prawidłowych decyzji w ramach prowadzonej przez nas działalności."

Katowickie Wodociągi Spółka AkcyjnaAktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro