Profil usług

Specjalizacja w zakresie prawa antymonopolowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, pomocy publicznej i prawa własności intelektualnej

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem z zakresu prawa  własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze znakami towarowymi, prawem autorskim, a także zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz uprawnień licencyjnych.

Zespół zajmujący się sprawami z zakresu własności intelektualnej tworzą doświadczeni specjaliści w tym absolwenci Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów oraz Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego przy Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Wielokrotnie mieliśmy okazję pomagać naszym Klientom w rozstrzyganiu sporów w tym zakresie.

"Kancelaria w ramach świadczenia pomocy prawnej udziela nam porad w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym w zakresie obsługi postępowań administracyjnych w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a także wspiera nas między innymi w zakresie prawa spółek, obsługi spraw korporacyjnych organów Spółki, windykacji wierzytelności Spółki, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, obsługi procesów inwestycyjnych oraz w zakresie negocjacji kontaktów handlowych. Wyrażamy głębokie zadowolenie z dotychczasowej współpracy i realizacji powierzonych Kancelarii zadań oraz efektywności ich wykonania."

GPW Dystrybucja Sp. z o.o.



Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro