Profil usług

Specjalizacja w zakresie stosunków prawno-rzeczowych oraz prawie ochronie środowiska

Kancelaria specjalizuje się w zakresie regulacji stosunków prawno-rzeczowych zarówno podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych. Dokonujemy wszechstronnej oceny stanu prawnego nieruchomości, głównie poprzez weryfikację ksiąg wieczystych, ewidencję gruntów oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowujemy projekty umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych, warunkowych, ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych oraz służebności, w tym służebności przesyłu. Posiadamy bogate doświadczenia procesowe w zakresie ustanawiania służebności przesyłu na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz energetycznych, oraz roszczeń związanych z ich bezumownym korzystaniem. Oferujemy również pomoc prawną w zakresie zagospodarowania, zarządzania i komercyjnego korzystania z nieruchomości, w tym zawierania umów najmu, dzierżawy, użyczenia, jak również doradztwa w przedmiocie obciążania nieruchomości na rzecz osób trzecich, w tym m.in. ustanawiania hipotek.

Kancelaria specjalizuje się również w pomocy prawnej w zakresie związanym z ochroną środowiska, w tym obsługą umów zawieranych w ramach partnerstwa publicznoprawnego. Doradzamy przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody i świadczymy pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko. Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia regulacji środowiskowych, w tym: gospodarkę odpadami, emisję gazów lub pyłów, pobór wody i odprowadzanie ścieków, jakość gleby i ziemi, ochronę przed hałasem, informację o środowisku, czy podatki ekologiczne. Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie uzyskania m.in. zezwoleń środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, wniosków o umorzenie opłat środowiskowych. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie sporów powstałych na tle odpowiedzialności w ochronie środowiska.

"Nasza Spółka współpracowała z Kancelarią Radców Prawnych Pawełczyk & Szura w zakresie przeprowadzenia badania prawnego „due diligence” w grupie kapitałowej w ramach procesu Initial Public Offering (IPO) dla TAURON Polska Energia S.A. Kancelaria wykazała się znakomitym przygotowaniem merytorycznym, dużym zaangażowaniem, sprawną organizacją pracy oraz zdolnością szybkiego reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach."

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro