Profil usług

Specjalizacja energetyczna

Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Pratnerska specjalizuje się m.in. w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych z sektora szeroko pojętej energetyki (elektroenergetyki, ciepłownictwa, gazu i paliw). Doradzamy przedsiębiorstwom energetycznym i największym krajowym odbiorcom przemysłowym w różnych aspektach działalności w sektorze energetycznym, w szczególności w zakresie postępowań koncesyjnych, postępowań taryfowych, postępowań w przedmiocie przyłączenia do infrastruktury sieciowej, zasady TPA, kontraktów długoterminowych, regulacji prawa unijnego oraz procesów inwestycyjnych w sektorze energetyki. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej, w tym przed centralnymi organami administracji (Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki), oraz sądami (w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Prawnicy kancelarii reprezentowali podmioty z sektora energetyki w precedensowych postępowania sądowych, m.in. w sprawie błędnego sposobu naliczania opłaty przejściowej oraz zwrotu nienależnie zapłaconego podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Jedną z naszych specjalizacji jest obsługa zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza w zakresie systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej (tzw. „kolorowe certyfikaty”), doradztwa przy inwestycjach budowy odnawialnych źródeł energii, jak i przejmowaniu rozpoczętych inwestycji (w szczególności farm wiatrowych).

Świadczymy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych i przemysłowych odbiorców energii, zajmujemy się rozwiązywaniem bieżących problemów prawnych podmiotów działających na rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu i paliw. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, roadmap’y (mapy drogowe) postępowań z zakresu prawa energetycznego i zagadnień pokrewnych, dokonujemy analizy umów oraz sporządzamy umowy dla przedsiębiorstw działających na rynku energii, gazu, ciepła i paliw. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi transakcji obrotu energią elektryczną, zarówno w wymiarze krajowym (w tym także obrotu giełdowego), jak i w odniesieniu do transgranicznych projektów energetycznych oraz w podatkowych aspektach tych transakcji.

Ponadto świadczymy doradztwo z zakresu efektywności energetycznej (uzyskiwanie świadectw efektywności energetycznej, obsługa projektów typu ESCO), ochrony środowiska (w tym uprawnieniami do emisji) oraz pozyskiwania finansowania inwestycji (np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Kancelaria specjalizuje się również w usługach z zakresu doradztwa legislacyjnego w zakresie aktów prawnych regulujących rynki energii elektrycznej, ciepła, gazu i paliw, tzn. sporządza projekty ustaw i aktów wykonawczych, przygotowuje analizy legislacyjne, opiniuje projekty aktów prawnych, uczestniczy w pracach legislacyjnych, itp. Członkowie zespołu zasiadają w gremiach doradczych kształtujących krajową politykę energetyczną i klimatyczną oraz instytucjach arbitrażowych rozstrzygających spory z zakresu energetyki, współpracujemy także z międzynarodowymi organizacjami sektorowymi.

"Promax Sp. z o.o. ma przyjemność potwierdzić, że radca prawny dr Mirosław Pawełczyk prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną na rzecz naszej spółki. Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi prawo spółek, prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne a także obsługę spraw korporacyjnych organów spółki. Kancelaria wspiera nas również od strony prawnej w zakresie świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Współpraca z Kancelarią przez wątpienia przyczynia się do rozwoju i zabezpieczenia interesów naszej spółki."

PROMAX Sp. z o.o.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro