Profil usług

Specjalizacja w prawie spółek

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej zarówno spółek handlowych jak i przedsiębiorców indywidualnych. Na bieżąco organizujemy posiedzenia rad nadzorczych, zarządów, oraz zgromadzeń. Specjalizacją Kancelarii jest obsługa korporacyjna podmiotów z sektora energetycznego oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu użyteczności publicznej, polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu ścieków i dostarczania ciepła.

Ponadto posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie procesów łączenia i nabywania spółek. Pomagamy tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia. Nasi prawnicy doradzają również przy łączeniu, podziale i przekształceniu spółek w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych czy holdingów.

W ramach swojej działalności prawniczej wykorzystujemy doświadczenia nabyte w radach nadzorczych największych w kraju spółek sektora górniczego oraz transportu kolejowego. Doradzaliśmy też dużym firmom sektora górniczego i hutniczego, które z sukcesem przeprowadziliśmy przez okresy restrukturyzacji osobowej i majątkowej.


Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie likwidacji spółek i obsługi podmiotów w likwidacji i upadłości.

Wspieramy naszych Klientów w obszarze wsparcia strategicznego przedsiębiorców oraz działań w zakresie: likwidowania barier działalności gospodarczej, a w szczególności tworzenia bytu prawnego spółki i prawnego umożliwienia jej działania, obejmujące zagadnienia od opracowania dokumentów i przeprowadzania rejestracji spółki do ewentualnego postępowania przed organami administracji w celu uzyskania stosownych pozwoleń i licencji na działalność, jeżeli takowe są w danym obszarze wymagane do zarządzania projektami realizowanymi przez spółki, a w szczególności wsparcie przy podziałach i akwizycjach firm, pomoc w pozyskaniu krótkoterminowego długu oraz pomoc w obszarze pozyskaniu długoterminowego kapitału na rozwój obsługi prawnej oraz kompleksowych usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej m.in. na inwestycje, modernizacje, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje, nowe technologie, rozwój przedsiębiorstwa poprzez planowanie strategiczne biznesu.

W obszarze wsparcia operacyjnego, podkreślić sprawdzone kompetencje współpracowników kancelarii w obszarze zarządzania finansami, a w szczególności poszukiwanie metod poprawy płynności i finansowania transakcji handlowych, zagadnienia tzw. Corporate Recovery, windykacja należności i restrukturyzacja należności i zobowiązań, minimalizacja ryzyka w transakcjach handlowych poprzez udział w negocjacjach, formułowanie kontraktów, zabezpieczanie kontraktów i płatności oraz minimalizacja ryzyka kursowego, tzw. asset protection i transfer aktywów do innych jurysdykcji.

"Z zadowoleniem możemy potwierdzić, że zarówno przygotowanie merytoryczne jak i zrealizowane zadania spełniają w najwyższym stopniu nasze oczekiwania, a Kancelaria wykazuje się dużym doświadczeniem, szeroka wiedzą oraz wysokim zaangażowaniem. Na uwagę zasługuje też fakt, iż Kancelaria dysponuje odpowiednim zapleczem do realizacji zleceń o dużej skali oraz wszechstronnie wykwalifikowaną kadrą pracowników. Możemy z pełnym przekonaniem rekomendować Kancelarię Pawełczyk & Szura jako wiarygodnego i solidnego partnera, gdyż jej działalność charakteryzuje wysoki poziom i duża efektywność prowadzonych czynności windykacyjnych."

P. H.-U. METALZBYT Sp. z o.o.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro