Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności

09 marca 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pod tytułem: "Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności".
Patronat merytoryczny nad konferencją objął Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. R. Mikosz.
Ponadto patronat honorowy sprawowali: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ, prof. dr hab. Z. Tobor, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach i Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Oddział Śląski.

Przedstawiciele naszej Kancelarii mieli zaszczyt brać w niej czynny udział we wspólnym referacie.
dr Marlena Jankowska rozważała możliwość prawną zasiedzenia służebności przesyłu w stosunku do urządzenia podziemnego przy wykazaniu spełnienia przesłanki korzystania z widocznego urządzenia.
Bartłomiej Pikiewicz wskazał praktyczne kwestie dotyczące sporządzania wniosku o zasiedzenie służebności.

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro