Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest klarowne przedstawienie i wyjaśnienie mnogich wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów rzeczonej ustawy dotyczących m.in. stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, czy regulaminu świadczenia usług. Komentarz jest zbiorem analiz poglądów prezentowanych zarówno przez literaturę przedmiotu, jak i orzecznictwo.
 

(…) Oprócz odpowiedniego dobrania składu autorskiego, o walorach recenzowanej publikacji stanowi także poziom naukowy i interesująca treść wszystkich zaprezentowanych w niej wypowiedzi. Trzeba oddać redaktorowi naukowemu i współautorowi Panu dr hab. Mirosławowi Pawełczykowi, że udało mu się zestawić prezentowane treści w spójną całość opartą na logicznym układzie. Z pełnym przekonaniem można tę publikację polecić przedstawicielom wszystkich zawodów prawniczych, zarówno tym doświadczonym, jak i tym dopiero wkraczającym na rynek usług prawniczych, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także dla pracowników naukowych specjalizujących się w prawie administracyjnym, a także studentom prawa i aplikantom.
Prof. UAM Poznań dr hab. Eryk Kosiński


Partnerem wydania jest Instytut Prawa Gospodarczego
Autorzy: M. Jankowska, M. Pawełczyk, B. Pikiewicz, M. M. Sokołowski, W. Ulanowski, R. Walczak
Wydawca: Biblioteka Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum
Cena: 129,oo zł
Zamówienia prosimy składać na adres: fundacja@iuspublicum.pl

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

W monografii zostały uwzględnione akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych.

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro