Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Dr Marlena Jankowska, 
Dr hab. Mirosław Pawełczyk

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 08/2014

W niniejszej publikacji podejmuje się temat wypowiadania umów sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetycznie. Kwestia ta nie była przedmiotem regulacji w ustawie prawo energetyczne, w związku z czym pojawiają się wątpliwości w zakresie pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego. W praktyce pojawia się wiele sytuacji, w których przedsiębiorstwo energetyczne może być zainteresowane wypowiedzeniem umowy, lecz nie jest to pewne, czy ma do tego prawo. Zagadnienie to staje się szczególnie ważne, gdy zważymy na to, że energia stanowi jedno z najważniejszych dóbr o charakterze cywilizacyjnym. Publikacja ta ukazuje w nieco szerszym świetle zobowiązania przedsiębiorstwa energetycznego w tym zakresie.

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

W monografii zostały uwzględnione akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych.

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro