Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Prawniczej

Wydarzenie to, co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów Śląska, o czym świadczy dotychczasowa frekwencja. Już ponad trzy tysiące studentów z sześciu śląskich uczelni wzięło udział w Konkursie. W pierwszym etapie konkursu, który odbył się 22 maja 2013 r. w auli AWF Katowice wzięło udział 234 studentów z 3 śląskich uczelni z 5 kierunków studiów. Każdy uczestnik zmierzył się z pisemnym testem wyboru, udzielając odpowiedzi na 100 pytań z zakresu szeroko rozumianego prawa. Skuteczność prawidłowych odpowiedzi na poziomie 96% pozwoliła wyłonić 8 najlepszych, którzy zakwalifikowani zostali do II etapu. Półfinał i finał przeprowadzone zostały w dniu 4 czerwca w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Katowicach gdzie uczestnicy stanęli twarzą w twarz z czteroosobową komisją w składzie:
  • s.s.o. Krzysztof Zawała – Rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach,
  • s.s.o. Henryk Sorys – Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Katowicach,
  • dr Mirosław Pawełczyk – Radca Prawny adiunkt Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego,
  • dr Grzegorz Mikrut – opiekun SKN „Paragraf”, Kierownik Zespołu Prawa AWF Katowice.

Szczegóły regulacji prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego i administracyjnego, przeplatane łacińskimi zwrotami prawa rzymskiego pozwoliły wyłonić trójkę finalistów. W ostatecznej rozmowie trójka najlepszych studentów udzieliła wyczerpujących odpowiedzi nie budząc wątpliwości w oczach komisji co do poziomu wiedzy uczestników i efektów ich przygotowań. Kapituła IX MKWP jednogłośnie uznała zwycięstwo Mirosława Mięsowicza studenta II roku Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Kolejne miejsca zajęły Barbara Podżorska oraz Justyna Micek również reprezentujące AWF Katowice.

Prócz laurów zwycięzcy odebrali statuetki Legislatorów oraz cenne nagrody w postaci tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, osprzętu komputerowego ufundowane przez: AWF Katowice, członków komisji konkursowej oraz partnerów. Honorowy patronat nad IX Międzyuczelnianym Konkursem Wiedzy Prawniczej AWF Katowice objął Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, jak również Prezydent Miasta Zabrze oraz Prezydent Miasta Katowice. Tegoroczna edycja zorganizowana została przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego AWF Katowice oraz Studenckie Koło Naukowe „Paragraf” pod opieką pomysłodawcy przedsięwzięcia dr. Grzegorza Mikruta.

Jednym z partnerów inicjatywy była Kancelaria Radców Prawnych Pawełczyk & Szura.

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro