Szkolenie dla Adwokatów i Radców Prawnych świadczących bieżącą obsługę prawną na rzecz spółek grupy TAURON

Dr Mirosław Pawełczyk wraz z zespołem współpracowników czynnie uczestnił w szkoleniu zorganizowanym dla adwokatów i radców prawnych świadczących bieżącą obsługę prawną na rzecz spółek grupy TAURON, które odbyło się w dniach 17-20 kwietnia 2013 roku w Hotelu Belweder w Ustroniu.

W ramach szkolenia, poruszono zagadnienia:
1. Noarmatywności prawa
2. rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników- problem przyczyny i trybu rozwiązania stosunku pracy, aspekt pracowników podlegających  szczególnej ochronie, roszczenia w postępowaniu sądowym, niecelowość przywrócenia do pracy
3. służebnośc przesyłu a roszczenia właścicieli nieruchomości wobec przedsiębiorstw energetycznych

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro