Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Krakowie

 

 

Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Sekcja Prawa Sportowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ zorganizowała w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konferencję naukową pt. Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych.

Konferencja została wzbogacona o debaty  nad obecnymi uregulowaniami w zakresie funkcjonowania federacji sportowych oraz próbę wskazania źródła obecnych problemów związanych z tym zagadnieniem, a także wyznaczenia prawidłowych kierunków legislacji w tym zakresie. 

W Konferencji wzieli udział wybitni eksperci w zakresie szeroko rozumianego prawa sportowego, w tym pracownicy naukowi oraz praktycy, a także przedstawiciele polskich związków sportowych. Pan Doktor jako prelengent wygłosił referat nt. zasady wolności gospodarczej a reglamentacji działalności gospodarczej na przykładzie sportu kwalifikowanego w II panelu eksperckim moderatorem którego był Mecenas Włodzimierz Głowacki. Obok wystąpień eksperckich odbyły się także panele studencko - doktoranckie.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Narciarskiego, Małopolskiego Związku Piłki Nożnej a także Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ - prof. dr. hab. Krystyny Chojnickiej. Opieką naukową nad konferencją objęła Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UJ, na czele z kierownikiem Katedry,  prof. dr hab. Anną Walaszek-Pyzioł.


 

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro