„Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne”

Planowane i stopniowo już wdrażane zmiany na rynku gazu, mające na celu liberalizację i zwiększenie konkurencji na tym rynku, niosą ze sobą wyzwania dla wszystkich jego uczestników, począwszy od przedsiębiorstw obrotu, dystrybucji i przesyłu gazu, poprzez przedsiębiorstwa zajmujące się jego wydobywaniem, a skończywszy na odbiorcach.

Wejście w życie nowych regulacji, w tym ustawy Prawo gazowe, mimo że tworzy szansę rozwoju rynku gazu, to już dziś wywołuje obawy co do właściwego funkcjonowania tego rynku we wszystkich jego wymiarach. Z tego powodu Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprosiła do dyskusji o przyszłości rynku gazu w Polsce.

Referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Eryk Kosiński (UAM), prof. dr hab. Krystian Ziemski (UAM),
 dr Mariusz Swora (UAM), dr Piotr Lissoń (UAM), dr Jakub Pokrzywniak (UAM), mec. Piotr Spaczyński(OIRP), mec. Jerzy Baeher (OIRP).

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro