Laur Studencki dla Doktora Mirosława Pawełczyka

Tegoroczna edycja Lauru Studenckiego jest przedsięwzięciem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ, zainicjowanego w roku 2007. Jego ideą jest honorowanie ludzi i instytucji, wspierających studentów w różnego rodzaju aktywności i przyczyniających się do rozwoju i upowszechniania kultury akademickiej. Dotychczasowymi laureatami są m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, b. rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, b. prorektor prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. dr hab. Adam Lityński, dr Bernard Grzonka i prezydent Rybnika Adam Fudali. Wśród instytucji i firm wyróżniono m.in. PZU, LUKAS Bank, Off Festival, Rawa Blues Festival oraz Galerię Szyb Wilson. 

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro