Zmiany w prawie antymonopolowym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach konsultacji zaprosił  na konferencję uzgodnieniową w sprawie projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która odbyła się w siedzibie UOKiK w dniach 13-15 lutego 2013 r.
 
 W dniu 13 lutego 2013 r. omówione zostały uwagi dotyczące:
 
 - odpowiedzialności osób fizycznych za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję,
 
- kar pieniężnych,
 
- leniency.
 
 
W dniu 14 lutego 2013 r. omówione zostały uwagi dotyczące:
 
- kontroli i przeszukania u przedsiębiorcy,
 
- instytucji dobrowolnego poddania się karze,
 
- środków zaradczych.
 
 
W dniu 15 lutego 2013 r. omówione zostały uwagi dotyczace:
 
- kontroli koncentracji,
 
- ochrony konsumentów,
 
- uwagi dotyczące pozostałych zagadne

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro