II Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego

 II Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego, zorganizowala Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.

Tematem przewodnim refleksji naukowej Zjazdu była efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, a także dydaktyka w zakresie zarządzania publicznego w polskich uczelniach.
 
 
Podjeto dyskusję m.in. na temat:
  • znaczenia i pomiaru efektywności organizacji publicznych z punktu widzenia refleksji teoretycznej, jak i praktyki działania,
  • upowszechnianie najnowszych wyników badań w zakresie zarządzania publicznego,
  • integracji środowiska nauk o zarządzaniu, subdyscypliny zarządzania publicznego.
  • głównych problemów poznawczych nauk o zarządzaniu, szczególnie w obrębie subdyscypliny zarządzanie publiczne,
  • efektywności zarządzania organizacjami publicznymi,
  • pomiaru efektywności zarządzania organizacjami publicznymi,
  • wykorzystania pomiaru efektywności do tworzenia strategii organizacji publicznych,
  • uwarunkowania podejmowania decyzji w organizacjach publicznych i ich wpływ na efektywność,
  • sposobu wykorzystania wyników badań w dydaktyce zarządzania podmiotów sektora publicznego.

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro