VIII Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Prawniczej

W maju 2012r. przeprowadzony został już po raz ósmy międzyuczelniany konkurs wiedzy prawniczej. Inicjatywa AWF Katowice co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem studentów Śląska o czym świadczy dotychczasowa frekwencja. To już bez mała 3 tysiące studentów z sześciu śląskich uczelni.
VIII Międzyuczelniany Konkursu Wiedzy Prawniczej AWF Katowice objęty został honorowym patronatem przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Szewińskiego oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach s.s.o. Monikę Śliwińską, jak również Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę-Szulik oraz Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka. Tegoroczna edycja zorganizowana została przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego oraz Studenckie Koło Naukowe „Paragraf” pod opieką pomysłodawcy przedsięwzięcia dr. Grzegorza Mikruta.
W pierwszym etapie konkursu, który odbył się 30 maja 2012r. w auli AWF Katowice, wzięło udział 376 studentów z 3 śląskich uczelni z 9 kierunków studiów. II etap przeprowadzony został w dniu 5 czerwca w atmosferze w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Katowicach gdzie uczestnicy stanęli twarzą w twarz z pięcioosobową komisją w składzie:
- Senator RP Andrzej Szewiński - Wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu,
- s.s.o. Krzysztof Zawała - Rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach,
- s.s.o. Henryk Sorys - Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Katowicach,
- dr Mirosław Pawełczyk - Radca Prawny adiunkt Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego,
- dr Grzegorz Mikrut - opiekun SKN „Paragraf”, Kierownik Samodzielnego Zakładu Prawa i Edukacji dla Bezpieczeństwa AWF Katowice.
Szczegóły regulacji prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego i administracyjnego, przeplatane łacińskimi zwrotami prawa rzymskiego pozwoliły wyłonić trójkę finalistów. W ostatecznej rozmowie trzy najlepsze studentki udzieliły wyczerpujących odpowiedzi nie budząc wątpliwości w oczach komisji co do poziomu wiedzy uczestników i efektów ich przygotowań.
Kapituła VIII MKWP jednogłośnie uznała zwycięstwo Aleksandry Prekurat studentki I roku Zarządzania oraz absolwentki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Kolejne miejsca zajęły Paulina Kubica i Kamila Czura również reprezentujące AWF Katowice.
Prócz laurów zwyciężczynie odebrały ręcznie wykonane statuetki Legislatorów oraz cenne nagrody w postaci laptopa, monitora LED i osprzętu komputerowego ufundowane przez członków komisji konkursowej, organizatorów oraz partnerów.

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro