Reprezentacja spółki Selexim Sp. z o.o.

Kancelaria Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych sp.p. reprezentowała spółkę Selexim Sp. z o.o., prowadzącą jedną z największych aptek internetowych w Polsce, w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Sprawa miała precedensowy charakter dla kwestii świadczenia usług farmaceutycznych i sprzedaży leków OTC (bez recepty) przez internet.

Śląska Izba Aptekarska, będąca powodem zarzucała Selexim Sp. z o.o., opierając się na przepisach prawa farmaceutycznego bezprawne posługiwanie się nazwą "apteka" przy sprzedaży leków OTC przez internet, a tym samym wywodziła popełnienie przez spółkę czynów nieuczciwej konkurencji: oznaczania usług w sposób wprowadzający w błąd co do ich jakości, rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości o sytuacji prawnej przedsiębiorstwa i posługiwania się nierzetelną informacją o oznaczeniu świadczonych usług.

Wyrok sądu wydany w dniu 12 lutego 2007 roku rozstrzygnął sporną kwestię dotyczącą rozbieżności pomiędzy polskim prawem farmaceutycznym a prawem Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalności prowadzenia aptek internetowych w Polsce. Wyrokiem został potwierdzony prymat prawa unijnego, a wszystkie zarzuty Śląskiej Izby Aptekarskiej dotyczące popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji zostały oddalone.

Spółkę Selexim reprezentował przed sądem dr Mirosław Pawełczyk, radca prawny. W pracach kancelarii w niniejszej sprawie uczestniczył również Bartłomiej Pikiewicz, specjalista ds. prawnych. Rozstrzygnięcie ma dużą doniosłość dla całego rynku internetowej sprzedaży leków w Polsce.

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro