Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Warszawie

Konferencja, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2012r. w Warszawie w Pałacu Staszica została zorganizowana w ramach Zakładu Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Przedmiotem konferencji była dyskusja nad prawami przedsiębiorcy w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych na poziomie krajowym i unijnym, tj.:
  • charakter prawny postępowania antymonopolowego
  • stosowanie Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka w sprawach antymonopolowych 
  • poszczególne uprawnienia i gwarancje służące przedsiębiorcy w toku postępowania antymonopolowego (dostęp do akt, prawo do wysłuchania itp.)
  • sądowa kontrola decyzji wydawanych przez organy antymonopolowe jako instrument wypracowywania standardów działania organu ochrony konkurencji
 

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Przejdź na stronę aktualności »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro