Aktualności

Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

czytaj dalej »


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

czytaj dalej »


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

czytaj dalej »


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144

czytaj dalej »


Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

W monografii zostały uwzględnione akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych.

czytaj dalej »


Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Prawniczej

W maju 2013r. przeprowadzony został już po raz dziewiąty Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Prawniczej. Inicjatywa AWF Katowice co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem studentów Śląska, o czym świadczy dotychczasowa frekwencja. To już ponad 3 tysiące studentów z sześciu śląskich uczelni.

czytaj dalej »


Szkolenie dla Adwokatów i Radców Prawnych świadczących bieżącą obsługę prawną na rzecz spółek grupy TAURON

Standaryzacja Obsługi Prawnej

czytaj dalej »


Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Krakowie

Prawne Aspekty Funkcjonowania Federacji Sportowych

czytaj dalej »


„Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne”

Konferencja odbyła się w dniach 6-7 marca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

czytaj dalej »


Laur Studencki dla Doktora Mirosława Pawełczyka

Tytuł Przyjaciela Studenta – przyznano dr. Mirosławowi Pawełczykowi z Wydziału Prawa i Administracji

czytaj dalej »


Zmiany w prawie antymonopolowym

Dr Mirosław Pawełczyk jako przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczył w Konferencji zorganizowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach 13-15 lutego 2013 r.

czytaj dalej »


Debata „Zawód sędziego koroną zawodów prawniczych"

Dr Mirosław Pawełczyk wziął udział w zorganizowanej w dniu 27 listopada 2012 r. przez redakcję „Rzeczpospolitej" debacie „Zawód sędziego koroną zawodów prawniczych"

czytaj dalej »


II Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego

Udział Dr Mirosława Pawełczyka podczas Zjazdu Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego w dniach 14-15 listopada 2012r. w Katowicach

czytaj dalej »


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Energetycznego

Dr Mirosław Pawełczyk wygłosił referat nt.: "Przedsiębiorstwo energetyczne w orzecznictwie antymonopolowym w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów"

czytaj dalej »


VIII Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Prawniczej

Dr Mirosław Pawełczyk jako członek komisji konkursowej pod patronatem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Szewińskiego- Wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

czytaj dalej »


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dr Mirosław Pawełczyk wygłosił referat nt. "Prawne aspekty zbiorowego zaopatrzenia w wodę"

czytaj dalej »


Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Warszawie

Dr Mirosław Pawełczyk był słuchaczem podczas Konferencji naukowej poświęconej prawom przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych.

czytaj dalej »


Ogólnopolska Konferencja Naukowa 13-14 kwietnia 2012r.

Dr Mirosław Pawełczyk wygłosił referat "Ochrona konkurencji na rynku wodociągowo- kanalizacyjnym. Wybrane aspekty prawne".

czytaj dalej »


Szkolenie dla Adwokatów i Radców Prawnych świadczących obsługę prawną

Szkolenie dla Adwokatów i Radców Prawnych świadczących obsługę prawną na rzecz spółek grupy Tauron, Świeradów Zdrój 16-18 kwietnia 2012 r.

czytaj dalej »


Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE 21 marca 2012 r.

czytaj dalej »


Szkolenie "Gospodarka nieruchomościami" 16-18 marca 2012 r.

Szkolenie "Gospodarka nieruchomościami" 16-18 marca 2012 r.

czytaj dalej »


Timeshare

W dniu 28.04.2012 r. wejdzie w życie ustawa o timeshare (Dz. U. z 2012 r., poz. 1370) określające zasady i tryb zawierania pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentem umów na czasowe korzystanie z rzeczy w regularnie powtarzających się odstępach czasu w każdym roku.

czytaj dalej »


Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopaliń

W dniu 18.04.2012 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopaliń (Dz. U. z 2012 r., poz. 362) na mocy, której przedmiotem opodatkowania zostanie objęte wydobycie miedzi oraz srebra.

czytaj dalej »


Podziękowanie

Podziękowanie za wsparcie i pracę na rzecz Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

czytaj dalej »


Referat Dr Mirosława Pawełczyka

Dr Mirosław Pawełczyk wygłosił referat nt. „Wybrane aspekty prawne prowadzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i gospodarowania wodą” podczas konferencji, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2011 roku w Hotelu Qubus w Katowicach.

czytaj dalej »


Budownictwo – perspektywy rozwoju

11 grudnia 2009 r. odbyło się XII Śląskie Forum Gospodarcze pt.: "Budownictwo – perspektywy rozwoju", organizowane przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze w Katowicach w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

czytaj dalej »


Spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa

20 czerwca 2011 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbyło się spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Aleksandrem Gradem.

czytaj dalej »


Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności

09 marca 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pod tytułem: "Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności".

czytaj dalej »


Reprezentacja Krajowej Rady Radców Prawnych

Jako pełnomocnik Krajowej Rady Radców Prawnych Dr Mirosław Pawełczyk reprezentował samorząd w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym kompetencji samorządu radców prawnych (Sygn akt K 30/06).

czytaj dalej »


Reprezentacja spółki Selexim Sp. z o.o.

Kancelaria Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych sp. p. reprezentowała spółkę Selexim Sp. z o.o., prowadzącą jedną z największych aptek internetowych w Polsce.

czytaj dalej »


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro